Personvernerklæringen

Sist endret: 09.Desember 2022

Denne personvernerklæringen omhandler hvordan Gressvikklinikken samler inn og behandler personopplysninger i vårt daglige virke, dette gjelder både generelt, samt via våre nettsider og sosiale medier.
Gressvikklinikken, organisasjonsnummer: 940639832 er ansvarlig for behandlingen og kan kontaktes ved spørsmål.


1. Hvilken informasjon samler vi inn?

Gressvikklinikken, behandler personopplysninger om og for kunder og leverandører i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser. Blant opplysningene som behandles er kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos kunder og leverandører.


Personopplysninger vi samler inn omfatter:
– NAVN
– FØDSELSDATO
– PERSONNUMMER
– FIRMANAVN
– ORG.NR
– ADRESSE / FAKTURAADRESSE
– TELEFONNUMMER
– E-POSTADRESSE

2. Hvordan behandler og lagrer vi opplysningene?

Personopplysningene lagres i vårt:
– Mailing system
– Extensor journalsystem

3. Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

Gressvikklinikken kan dele dine opplysninger med leverandører og underleverandører som utfører tjenester for oss, eller som etter oppfordring fra oss leverer tjenester til deg, og i den grad det er nødvendig for at disse skal kunne utføre sine tjenester.
Leverandører og underleverandører kan kun bruke personopplysningene til de formål de er innhentet for og for å utføre sine oppgaver.

4. Hvor lenge vil dine opplysninger lagres?

Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år. For å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven lagrer vi kjøpshistorikk i 10 år. Opplysninger oppbevares i systemene så lenge de er oppdaterte, og det er relevant å beholde dem.
Det rettslige grunnlaget for slik behandling er Personopplysningsloven § 8.a (jfr. EUs personvernforordning § 6.1b).

5. Personaladministrasjon

Vi behandler personopplysninger som ledd i personaladministrasjon. Opplysninger som behandles i denne forbindelse er blant annet personalia, lønnsopplysninger, evalueringer, opplysninger om pårørende, og utdannelse/stillingsnivå. 
Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er Personopplysningsloven § 8.a og § 8.b (jfr.EUs personvernforordning § 6.1c og § 6.1b.)

6. Dine rettigheter etter personvernregelverket

Gressvikklinikken behandling av personopplysninger er regulert av Personopplysningsloven (jfr. også EUs personvernforordning(GDPR))
Rett til innsyn Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger vi foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.

Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger Dersom vi behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at vi skal rette, supplere eller slette de mangelfulle opplysningene. vi skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle mottakere av utleverte opplysninger.

Dataportabilitet Individet har eiendomsrett over egen data. Det betyr at man kan kreve å få ta med seg egen data fra et selskap til et annet. Rettigheten gjelder kun egne opplysninger som den registrert selv har gitt til den behandlingsansvarlige. Informasjon eller analyse den behandlingsansvarlige har generert på bakgrunn av opplysningene må ikke utleveres.

Du kan kontakte oss om du har spørsmål til denne personvernerklæringen, eller til hvordan vi behandler dine personopplysninger.
Dersom du mener at Gressvikklinikken ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

7. Bruk av informasjonskapsler (cookies) på hjemmesidene:

Ved å bruke denne nettsiden samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser dersom du ikke aktivt deaktiverer dette selv.

En informasjonskapsel, eller «cookie», er en liten tekstfil som lagres i nettleserens minne. Disse brukes for eksempel til å ivareta brukervalg du gjør på siden, lagre handlekurven din og å analysere hvordan du bruker sidene våre slik at vi kan forbedre oss.
Disse tjenestene bruker vi på våre sider:

WordPress
WordPress er innholdsstyringssystemet som brukes av dette nettstedet. WordPress bruker informasjonskapsler for å holde oversikt over innloggede brukere.  Les mer om informasjonskapslene til WordPress.

Google Analytics
Vi ønsker å tilby brukeren våre gode og relevante nettsider på nettsiden. Det er derfor viktig for oss å få tilgang til informasjon om brukermønsteret til de som bruker nettstedet. Ingen av disse opplysningene vil bli brukt til å identifisere enkeltpersoner.
For å kunne analysere bruksmønstrene, sendes informasjonskapsler til Google Analytics. Brukernes IP-adresser blir anonymisert. Google sine nettsider gir en forklaring på hvilke informasjonskapsler som benyttes til hvilke formål.

8. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere vår personvernerklæring når dette er nødvendig. En oppdatert versjon personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig på vår nettside.

9 Kontaktinformasjon.

Virksomhetens navn: Gressvikklinikken
Organisasjonsnummer: 940639832
Adresse: Bruket 35, 1621 Gressvik
Kontaktperson: Vibeke Larsen
Telefon: +47 48 17 94 85
Mail adresse: vibeke@gressvikklinikken.no
Oppdatert Kontaktinformasjon finner du her: https://gressvikklinikken.no/kontakt-oss/